Sprzedane prawa do ekranizacji!

1 i 2 tom w księgarniach